image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
Ranní čtení 7. 6. 2024
Návštěva knihovny v Kosičkách
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
Den naruby
19 20
Zahradní slavnost 2024
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Učitelé

Učitelé

Výchovně vzdělávací proces Základní školy Kosičky zabezpečují čtyři pedagogičtí pracovníci. Na plný úvazek ředitelka a učitelka, na částečný úvazek vychovatelka a asistentka pedagoga. Žáky zařazené do systému inkluzívního vzdělávání vyučuje odborná pedagogická asistentka, která je přítomna každý den ve vyučování.

Při nízkém počtu žáků ve třídách je možno se každému věnovat individuálně, výuka tak probíhá bez časově stresujícího tlaku a v klidovém prostředí. Každý z žáků má možnost uplatnit své vědomosti jak písemné, tak ústní, osobně dobře každého žáka známe a on zná nás, rodiče mají možnost po předchozí domluvě školu kdykoliv navštívit, formou otevřených hodin vidět své dítě ve výuce a je tedy možné budování vztahů na vzájemné důvěře mezi žáky, vyučujícími i rodiči.

Do výchovně vzdělávacího procesu se vždy zapojují všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří se během roku účastní řady vzdělávacích akcí, školení, kurzů apod., které jsou přínosem pro práci se žáky a ovlivňují kvalitu výchovně vzdělávacího procesu.

Ve škole je našimi pedagogy odborně prováděna náprava vývojových poruch učení. Všichni pedagogičtí pracovníci mají zvládnutou práci a připravují se pravidelně na výuku v obou ročnících současně, daří se práci diferencovat podle schopností, možností a pracovního tempa jednotlivých žáků. Výuku učitelky zakládají převážně na aktivních činnostech žáků, kladou důraz na tvořivost, samostatně logické uvažování žáků, sledují adaptaci a pokroky žáků integrovaných a žáků zapojených do inkluzivního vzdělávání, spolupracující s asistentem pedagoga. Role učitele v malotřídním vyučování spočívá hodně v organizaci jednotlivých činností tak, aby si žáci k poznatkům dobrali na základě vlastní práce a vlastního úsudku, činnosti prováděli s chutí a zájmem a aktivně navzájem spolupracovali.

Výuka na naší základní škole probíhá dle školního vzdělávacího programu s názvem: "…dívej se a uvidíš, poslouchej a uslyšíš…"

Ve školním roce 2023/2024 na škole působí:

Mgr. Hana Kárníková

ředitelka školy, třídní učitelka 3. a 4. ročníku, metodik prevence

Mgr. Jarmila Zimová

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

Mgr. Tereza Myšková

učitelka 1. stupně

Iveta Novotná

asistentka pedagoga, školnice, pracovnice výdejny stravy

Eliška Kratochvílová

vychovatelka ve školní družině