image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídyDatum konání:
11.4.2024

Termíny zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy - pro školní rok 2024/2025 na:

11. 4. 2024

Rodiče (zákonní zástupci) u zápisu předkládají:

  1. občanský průkaz jednoho rodičů
  2. rodný list dítěte
  3. vyplněnou žádost podepsanou oběma zákonnými zástupci
  4. rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
  5. zprávy z SPC nebo PPP

Rodiče (zákonní zástupci) předloží již u zápisu souhlasné vyjádření o doporučení školního odkladu od školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 1. 5. 2023 připravené k vyzvednutí ve škole.

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (viz příloha).

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Mgr. Hana Kárníková

ředitelka

Základní škola, Kosičky, okres Hradec Králové

tel. č. 607 501 855